Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) zaktualizowaliśmy dokument Polityka prywatności.

Polityka Prywatności Firma Handlowa Specjal Kurkiewicz Spółka Jawna

W związku z korzystaniem z naszych produktów i usług powierzacie Państwo nam swoje dane osobowe. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych nam danych osobowych i ich właściwe wykorzystywanie. Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, sklepu internetowego www.specjal.comoraz bezpośrednich zkupów w lokalu firmy.

Kim jesteśmy:

Firma Handlowa Specjal Kurkiewicz Spółka Jawna, 30-714 Kraków ul.Gromadzka 20, NIP 679-002-59-53

Jakie dane gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy:

Nazwiko i imię

Nazwa firmy

Adres firmy lub osoby

Dane rejestrowe firmy: NIP, REGON

Telefony, adresy email

Dane konta bankowego

Jak wykorzystjemy dane:

Dane przetwarzamy w celu sprzedaży oraz dostwy produktów i usług przez nas oferowanych, jak również odpowiedzi na Pańswtwa pytania dotyczące oferowanych produktów, oraz przebiegu realizacji zamówień.

Komu udostępniamy dane:

Nie sprzedajemy danych, oraz stosujemy wszelkie środki techniczne w celu zabezpieczenia ich przed utratą lub udostępnieniem osobom trzecim.

Do danych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne działające na nasze zlecenie, firmy księgowe, firmy informatyczne, firmy kurierskie.

Jak długo przechowujemy dane:

Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane kontaktowe administratora danych:

Zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych osobowych w każdym czasie, w związku z czym możecie je Państwo modyfikować lub poprawiać. Macie Państwo także prawo żądania uaktualnienia lub całkowitego usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. Prośbę taką należy przesłać na adres specjal@specjal.com. Zapewniamy, że niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania w celu spełnienia Państwa prośby pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Możecie Państwo w każdym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystywać dane osobowe.

Informacja dotycząca ciasteczek (cookies)

Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.