Opublikowano

Prędkość pracy łożyska – czym jest?

W tabelach łożysk spotkamy się zazwyczaj z dwiema prędkościami: nominalną oraz graniczną. Prędkość nominalna jest zależna od najwyższej dopuszczalnej temperatury pracy łożyska lub środka smarnego zgodnie z normą ISO 15312:2003. Z kolei prędkość graniczna to wartość, która została oszacowana z uwagi na faktyczne warunki pracy łożyska. Łożysko nie powinno osiągać prędkości granicznej, gdyż może to grozić zaburzeniem jego stabilnej pracy nawet przy najbardziej optymalnych warunkach.

Czym jest wartość nominalna?

Wartość prędkości nominalnej jest bardziej teoretyczna, bo powstaje w oparciu o standardy pracy łożysk w warunkach wzorcowych. Należy skorygować ją ze stanem faktycznym – m. in. zgodnie z tym, w jaki sposób łożysko jest chłodzone. Prędkość nominalna nie występuje w łożyskach, które posiadają uszczelnienia stykowe – w ich przypadku podawana jest tylko prędkość graniczna.

Prędkość graniczna – co na nią wpływa?

Prędkość graniczna jest wartością odniesioną do warunków rzeczywistych. Przy jej obliczaniu bierze się pod uwagę najważniejsze czynniki wpływające na sposób działania łożyska, a także warunki jego pracy. Prędkość graniczna jest więc ustalana w oparciu o typ i wymiary łożyska oraz występującego w nim luzu wewnętrznego. Ważne jest także obciążenie, kształt elementów tocznych i koszyka oraz rodzaj materiału, z jakiego cały układ został wykonany. Przypisuje się także istotną rolę wartościom odpowiedzialnym za powstawanie tarcia, w tym zależnych od smaru czy uszczelnienia łożyska. Dla prawidłowej pracy łożyska, które działa przy wysokich obrotach, kluczowym jest zachowanie pewnego obciążenia minimalnego. Wymiana materiału koszyka czy zastąpienie jednego środka do smarowania innym to czynności, które trzeba podjąć, gdy prędkość graniczna zostanie uznana za nieadekwatną do stanu faktycznego.

Czym jest współczynnik korekcji?

Sprawdzenie prędkości granicznej nie kończy się na zapoznaniu się z tabelą. Ta wartość musi zostać powiększona o współczynnik korekcji, który przyjmuje różne wielkości w zależności od elementów tocznych danego łożyska. Ta zasada odnosi się do wszystkich przypadków poza dwoma – wtedy, gdy obciążenie łożyska (P) przekracza nośność dynamiczną (C) o więcej niż 8% oraz wtedy, gdy obciążenie osiowe (Fa) wynosi o 20% więcej wartości niż obciążenie promieniowe (Fr).